บาคาร่าออนไลน์ นายกสั่งหน่วยงานชี้แจงการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนร่วมติดตาม

บาคาร่าออนไลน์ นายกสั่งหน่วยงานชี้แจงการใช้งบประมาณ ให้ประชาชนร่วมติดตาม

ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน เวลา 12.30 น. ณ ศูนย์บริหาร บาคาร่าออนไลน์ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) (ศบค.) โถงกลาง  ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ในนามโฆษก ศบค. ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ดังนี้

โฆษก ศบค. ได้กล่าวถึงกรณีผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศในวันที่ 18 เม.ย. 63 

โดยเดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย 3,635 คน จากประเทศอินเดียอีก 12 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดยะลา 503 คน และมีผู้ที่จะเดินทางข้ามผ่านด่านพรมแดนสะเดา 400 กว่าคน จะมีสถานที่ใช้กักกันตัวเพื่อสังเกตอาการมีเพียงพอ และการใช้ Local Quarantine มีความน่ากังวลมากน้อยเพียงใด เนื่องจากในประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ส่วนใหญ่เดินทางกลับมาจากการปฏิบัติศาสนกิจ อาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสไปยังคนใกล้ชิดได้ โดยได้ชี้แจงว่า ข้อมูลตัวเลขของผู้เดินทางกลับประเทศไทยจำนวน 3,635 นั้น เป็นข้อมูลก่อนที่จะประกาศใช้วิธีการลงทะเบียน คาดว่าในตอนนี้ตัวเลขน่าจะลดลงแล้ว ในช่วงวันที่ 15 – 18 เม.ย. 63 กระทรวงการต่างประเทศได้เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศไทย ที่สำคัญ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการ ศบค. ได้หารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับมาตรการรองรับผู้ที่จะเดินทางกลับเข้าประเทศไทยโดยต้องไม่เกิน 200 คน สำหรับพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันว่ามีเพียงพอ หากผู้เดินทางกลับเข้าประเทศไทยมีจำนวนมากขึ้นจะขยายออกไปสู่จังหวัดใกล้เคียง มาตรการเหล่านี้จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่ทยอยเดินทางกลับ ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง สำหรับกรณีกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นได้มีการหารือและติดตามข้อมูลตลอดเวลา

โฆษก ศบค. ยังชี้แจงถึงกรณีเปรียบเทียบการดูแลผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและผู้อยู่ในกระบวนการ State Quarantine กับคนหาเช้ากินค่ำในประเทศที่ไม่ได้รับการดูแลว่า รัฐบาลได้ทำการดูแลคนไทยที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศเป็นพิเศษ ตามมาตรการด้านของสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข เพราะหากละเลยจนมีอาการเจ็บป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จะทำให้ต้องสูญเสียตามมา ทั้งการใช้บุคลากรทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ต่าง ๆ

โฆษก ศบค. ย้ำว่า ศบค. และกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และพยายามดูแลทุกคนอย่างดี โดยรัฐบาลจะพยายามดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งต้องชื่นชมจิตอาสา ผู้ประกอบการ เช่น ร้านอาหาร โรงแรม ที่ได้แจกจ่ายอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการศูนย์ ศบค. ได้สั่งการให้มีการชี้แจงทั้งการใช้งบประมาณและมาตรการช่วยเหลือเยียวยา เพื่อประชาชนจะได้ร่วมติดตามและเชื่อว่าเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

เศรษฐศาสตร์ มธ. เสนอรัฐฯ จ่ายเงิน 3,000 แทน 5,000 ให้ทุกคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

กลุ่มคณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 18 คน ได้ออกแถลงการณ์  “หากไม่มีเสรีภาพจากความอดอยากและความทุกข์ทน (Freedom from hunger and miseries) ย่อมไม่มีสุขภาพที่ดี” โดยมีเนื้อหาดังนี้

วิกฤตโรคระบาดโควิด 19 เปิดเผยให้เห็นผลของความเหลื่อมล้ำในเศรษฐกิจไทยอย่างชัดเจน ในขณะที่คนระดับบนสามารถกักตัวรักษาระยะทางสังคมได้อย่างไม่เป็นทุกข์ร้อนมากนัก แม้รายได้ที่ได้รับอาจจะลดลงบ้าง แต่คนชั้นล่าง โดยเฉพาะแรงงานรายวันและคนหาเช้ากินค่ำ มักจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่จะต้องออกจากงาน หรือสูญเสียช่องทางหารายได้หลักที่เคยเป็นที่พึ่งพิงของชีวิต

ผลการสำรวจ “คนจนเมืองในภาวะวิกฤตโควิด-19” โดยคณะวิจัยภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) พบว่า

สถานการณ์โควิด-19 ทำให้คนจนในเขตเมืองมีรายได้ลดลงโดยเฉลี่ย 70.84% โดยในจำนวนนี้ 60.24% มีรายได้ลดลงเกือบทั้งหมด และ 31.21% มีรายได้ลดลงราวครึ่งหนึ่ง ในสภาวะที่บีบคั้นเช่นนี้ คนจนที่ไม่มีเสรีภาพจากความอดอยากและความทุกข์ทน (Freedom from hunger and miseries) ย่อมจะไม่สามารถกักตัวเพื่อรักษาสุขภาพได้

แม้รัฐไทยจะได้ออกมาตรการเยียวยา-ช่วยเหลือมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ตาม พวกเราจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามรายนามข้างล่างนี้ เห็นว่าภาวะวิกฤตพิเศษเช่นนี้ย่อมเรียกร้องต้องการมาตรการตอบสนองอย่างพิเศษ ทั้งเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ทนระยะสั้นและเพื่อรากฐานสำหรับสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นในระยะต่อไป พวกเราขอนำเสนอหลักการและมาตรการแก้ไขดังต่อไปนี้แก่สังคมไทย

วันที่ 15 เม.ย. เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้นำข้าวกล่องจำนวน 100 กล่อง ไปแจกที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงการคลัง ให้กับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท

เนติวิทย์ได้โพสต์ภาพและข้อความลงทวิตเตอร์ว่า “ผมและเพื่อนๆกำลังนำข้าวกล่องจำนวน 100 กล่องไปแจกที่หน้ากระทรวงการคลัง ช่วยคนเดือดร้อน ไม่ได้เงิน 5000 พันบาท ใครลำบากเดือดร้อนมารับได้ ช่วยกันครับ” บาคาร่าออนไลน์