เว็บสล็อตออนไลน์ เปิดศูนย์เรียนรู้การฝึกสติของโรงเรียนยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ

เว็บสล็อตออนไลน์ เปิดศูนย์เรียนรู้การฝึกสติของโรงเรียนยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน Dr. B. Alan Wallace เว็บสล็อตออนไลน์ นักปรัชญาชาวพุทธผู้มีชื่อเสียงและเป็นผู้บรรยายในการสัมนาระหว่างวันเสาร์และอาทิตย์ ได้เปิดศูนย์เรียนรู้การฝึกสติของโรงเรียนยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย อย่างเป็นทางการ การมาเยือนของ Dr.Wallace ในระยะเวลา 2 วันที่ผ่านมานั ้นมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 300 คน ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่าการมีสตินั ้นเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21

โรงเรียนยูดับเบิลยูซี ประเทศไทย ใช้ศูนย์เรียนรู้การฝึกสติในทุกๆวัน 

โดยนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับมัธยมปลายจะฝึกการใช้สติรับรู้อยู่กับปัจจุบันอย่างมีเจตจำนงค์ ด้วยความมีเมตตาและความสนใจใฝ่รู้การมีสติรับรู้ยังครอบคลุมไปถึงการสอนของครูในโรงเรียนให้ตัง้ อยู่บนพื้นฐานการเข้าใจสภาวะในขณะนั้น ความมีเมตตาและความสนใจใฝ่รู้

โดยไม่มีการตัดสินถึงความถูกหรือผิดการฝึกสติเป็นองค์ประกอบสำคัญในการศึกษาของโรงเรียนนานาชาติยูดับเบิลยูซีประเทศไทย และยังเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจตั้งแต่โรงเรียนเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2551

นายเจสัน แม็คไบรท์ ครูใหญ่ของโรงเรียนกล่าวว่า “ทางโรงเรียนพิจารณาหาที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้การฝึกสติ และเลือกที่จะใช้บริเวณด้านหน้าใกล้ทางเข้าของโรงเรียนเพื่อให้ผู้มาติดต่อกับทางโรงเรียนพบเจอเป็นที่แรก และสนใจใคร่อยากรู้เกี่ยวกับศูนย์เรียนรู้การฝึกสติ”

ลูซี่ เคลเลอร์ ครูผู้สอนวิชาการเรียนรู้การฝึกสติเสริมว่า “ศูนย์เรียนรู้การฝึกสติเป็นการเน้นถึงความสำคัญของวิชานี้และยังเป็นการผสานการเรียนรู้เกี่ยวกับสติให้เกิดขึ้นในวิทยาเขตของโรงเรียน”

Dr. Wallace เป็นนักปรัชญาและพุทธศาสนิกชน โดยได้รับการบวชโดยทะไล ลามะ เขาทุ่มเทเวลา 14ปีในการปฏิบัติศาสนกิจในฐานะนักบวชของศาสนาพุทธแบบทิเบต

Dr. Wallace สอนทฤษฎีศาสนาพุทธและการทำสมาธิในที่ต่างๆ กว่า 40 ปี เขามีผลงานการเขียนและแปลหนังสือ ผลงานทางวิชาการ และการบรรยายต่างๆซึ่งได้รับการชมเชยมากมาย และจะนำทักษะประยุกต์มาใช้ในการบูรณาการพุทธศาสนาให้เข้ากับชีวิตในโลกวิทยาศาสตร์สมัยใหม่

Dr. Wallace ได้ร่วมถ่ายภาพกับ คุณคลอส เฮบเบ็น ผู้ก่อตัง้ โรงเรียน นายเจสัน แม็คไบรท์ ครูใหญ่ของโรงเรียนและครูลูซี่ เคลเลอร์ ครูผู้สอนวิชาการเรียนรู้การฝึกสติ

ไกด์ภาษาจีนภูเก็ตเกือบ 100 คนรวมตัวเดินเท้ายื่นหนังสือบริษัทนำเที่ยวหยุดใช้ไกด์เถื่อนผิดกฏหมาย

ภูเก็ต – ไกด์ภาษาจีนภูเก็ตเกือบ 100 คนรวมตัวเดินเท้ายื่นหนังสือบริษัทนำเที่ยวหลายแห่งในจังหวัดหยุดใช้หรือสนับสนุนไกด์เถื่อนผิดกฏหมาย เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (19 พ.ย.) สมาชิกชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สมาชิกสมาคมมัคคุเทศก์อันดามันอาชีพในจังหวัดภูเก็ต กว่า 100 คน ร่วมชูป้ายต้านไกด์เถื่อนที่บริเวณ ใกล้โรงแรมแห่งหนึ่ง ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต ก่อนเดินเท้าไปตามบริษัทนำเที่ยวหลาย แห่งในพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต เพื่อยื่นหนังสือขอความร่วมมือไม่สนับสนุน หรือใช้งานไกด์เถื่อนผิดกฏหมาย

ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าวระบุใจความว่า “เรียนผู้ประกอบการบริษัททัวร์จีนทุกบริษัทในจังหวัดภูเก็ต ตามที่บริษัทของท่านได้ดำเนินการธุรกิจท่องเที่ยวในการนำนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตทำให้เศรษฐกิจในภาพรวมดีขึ้นอีกทั้งยังสามารถช่วยเหลือคนในท้องถิ่นให้มีการประกอบอาชีพทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ในนามชมรมมัคคุเทศก์ภาษาจีนจังหวัดภูเก็ตใคร่ขอขอบคุณที่ท่านให้การสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวด้วยดีเสมอมา

เนื่องจากในช่วงนี้มีข่าวสารมากมายในจังหวัดภูเก็ตได้ระบุถึงมัคคุเทศก์เถื่อนซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่ไม่มีเอกสารประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ได้ลักลอบเข้ามาแย่งอาชีพคนไทย ทำให้คนไทยได้รับความเดือดร้อนและตกงาน อ้างถึงพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ 2557 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 หมวดที่ 3 มาตรา 50 (1)(ข)มีสัญชาติไทย

ดังนั้นอาชีพมัคคุเทศก์จึงเป็นอาชีพสงวนไว้สำหรับบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น หากผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 33 หรือมาตรา 34 วรรคหนึ่งต้องระวังโทษปรับไม่เกิน 500,000 บาท

ดังนั้นจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากบริษัทของท่านได้ปฏิบัติตามข้อบังคับกฎหมายดังกล่าวทางชมรมฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากบริษัทของท่าน”

สำหรับการเข้ายื่นหนังสือดังกล่าวเป็นการทำงานเชิงรุกของทั้งชมรมฯและสมาคมฯ เพื่อขอความร่วมมือบริษัทนำเที่ยวต่างๆไม่ใช้งานหรือสนับสนุนไกด์เถื่อนผิดกฏหมายอีกทางหนึ่ง หลังจากที่ได้ยื่นหนังสือให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการเข้มงวดกวดขันจับกุมไกด์เถื่อนผิดกฏหมายที่เข้ามาลกลอบทำงานแย่งอาชีพคนไทย

ซึ่งในวันนี้คาดว่าจะสามารถยื่นหนังสือได้ประมาณ 20 บริษัทในตัวเมืองภูเก็ต และจะทยอยเดินทางไปยื่นหนังสือกับบริษัทนำเที่ยวต่างๆในภูเก็ตทั่วทั้งจังหวัด เว็บสล็อต